สพป.นครพนม เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนการเรียนรู้ฯ

วันที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต  ๑ มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและคณะฯ ขอขอบคุณ นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้บริหารสถานศึกษาที่มาเป็นวิทยากรบรรยาย รวมถึงทีมงานทุกท่านที่มาเติมเต็ม ในส่วนของเนื้อหาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ