สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการค่ายย่อย ในงานชุมนุมลูกเสือสำรองจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562

วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชบาทอง นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการค่ายย่อยที่ 1 และ ค่ายย่อยที่ 2 ,ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ที่ดูแลลูกเสือ/เนตรนารีสำรอง ในงานชุมนุมลูกเสือสำรองจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ดูแลค่ายย่อย จำนวน 2 ค่าย คือค่ายย่อยที่ 1 และค่ายย่อยที่ 2 และได้จัดสรรจำนวน หมู่ลูกเสือ/เนตรนารี รวมทั้งสิ้น 42 หมู่ โรงเรียนที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 จำนวน 22 หมู่