สพม.19 จับมือเป็นสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมยอดภู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อ.เมืองเลย จ.เลย  นายไพโรจน์ พรมสอน รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เปิดเผยว่า ตนได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วยนายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นายวิชัย ปุรัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นายระบอบ พลมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม นายสุรินทร์  แก้วชูฟอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพนงามวิทยา และนายเลียง โทคำเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน  เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดเลย โดยนายสงัด ยศเฮือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย