สพป.สตูล ร่วมกับ ศธจ.สตูล ลงพื้นที่บ้านเกาะอาดัง ติดตามผลโครงการฯ และมอบอุปกรณ์ขยายเสียง

นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูบ  ร่วมกับ ศธจ.สตูล โดยนายดาลัน  นุงอาหลี  ลงพื้นที่ รร.บ้านเกาะอาดัง  เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ประจำปีงบประมาณ 2562 และติดตามงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารอนุบาล และในส่วน ศธจ.สตูล ได้นำคณะ อกศจ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ TFE (Teams For Education)  และตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้  สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง และงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 30,000 บาท