ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมพิธีปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ (552) ลงน้ำ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น. ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมในพิธี ปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ (552) ลงน้ำ ณ อู่ราชนาวี มหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สำหรับเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ฝีมือคนไทย สามารถปฎิบัติการต่อเนื่อง ได้อย่างน้อย 14  วัน โดยไม่ต้องส่งกำลังบำรุง สามารถโจมตีเป้าพื้นน้ำในระยะพ้นขอบฟ้า ด้วยอาวุธปล่อยนำวิถี ป้องกันทางอากาศ รวมถึงทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ