ระยอง ๒ พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของบุคลากร

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มณีแดงรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี