พิธีอัญเชิญสังฑทานพระราชทาน ถวายแก่พระสงฆ์ ณ วัดหนองจิก และมอบชุดกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทาน

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทร์เสน ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ฝ่ายที่ประทับ อัญเชิญสังฑทานพระราชทาน ถวายแก่พระสงฆ์ ณ วัดหนองจิก และมอบชุดกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทาน แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นอนุบาลในพื้นที่จำนวน 184 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.ขุนหาญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมต้อนรับ