โรงเรียนศึกษาลัย สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับมอบอาคารเรียน “กัลยา ภุมรินทร์”

คุณกัลยา ภุมรินทร์ พร้อมครอบครัว เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยเกศเกล้า กรุงเทพฯ ศิษย์เก่าโรงเรียนศึกษาลัย มอบอาคาร “กัลยา ภุมรินทร์” ที่ได้บริจาคเงินสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารเรียนให้มีสภาพสวยงาม มั่นคง เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ไว้เป็นมรดกเนื้อนาบุญทางการศึกษาให้แก่ลูกหลานชาวอำเภอบางกระทุ่ม โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม นายบุญเลิศ มากเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน รับมอบ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562