++ ดร. พุฒชาด จันทร์ดำ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ++

^^^^ วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมคณะ     ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า   อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน      โดยเยี่ยมชมห้องเรียนรวมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ตลอดจนให้กำลังใจครู นักเรียน  รวมทั้ง ชี้แนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและอื่น ๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา++ขอบพระคุณภาพจากผอ.สุภาสิริ  มณีธรค่ะ+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน