นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับ นายกันณวัฒน์ จันรุน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/1 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4  จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ A-math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย Sudoku ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับผลการแข่งขันจะแจ้งในทราบในโอกาสต่อไป