สพฐ. จับมือ สอศ. ลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา”

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” ระหว่าง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีผู้บริหาร สพฐ. และ สอศ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และ 9 ร่วมเป็นพยานในพิธี จำนวน 350 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จ.ชลบุรี

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว จันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา อีกทั้งร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการภาคผู้ใช้กำลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มาบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสและการเชื่อมโยงการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ นอกจากพิธีลงนามความร่วมมือ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม” และการจัดนิทรรศการความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษาสังกัด สพฐ. และสถานศึกษาสังกัด สอศ. อีกด้วย

ข่าว : อัจฉรา
ภาพ : วุฒิภัทร