สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงานการนิเทศ 100% โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ณ สพป.สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะสพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ได้เข้าศึกษาดูงานการนิเทศ100% โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ณ สพป.สิงห์บุรี โดยมีนายพิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรีและผอ.กลุ่มงานและบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้ร่วมส่งตัวนายพรรษพล ดีดพิณ,นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้ย้ายกลับภูมิลำเนามาปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี  ทั้งนี้ นายพิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้กล่าวต้อนรับด้วยความยินดี ในการนี้คณะสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.สพป.สิงห์บุรี,รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัดที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างดียิ่ง