สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย)

วันที่ 5 สิงหาคม 2562  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี  นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ,สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อยู่ค่ายย่อยที่ 4 บาเคียร่า โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่เข้าร่วมจำนวน 21 โรงเรียน จำนวน 22 หมู่ จำนวนนักเรียน132 คน ผู้ควบคุม 22 คน ผู้ดูแลค่ายย่อยที่ 4 บาเคียร่า 1.นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2.นายยุทธนา มุกดา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตานา 3.นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 4.นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผอ.โรงเรียนบ้านวังกุง 5.น.ส.วันวิษา คำจันดา ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งเกต 6.นายโสรพล ทั่งพรม ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  7.นางสีสุดา เหล็กกล้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โดยมีผู้ประสานงาน นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และ นางสีสุดา เหล็กกล้า สพป.ชัยภูมิ เขต 3