สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมสัมมนาและลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมการจัดการศึกษา สพฐ. กับ สอศ.”

วันที่ ๕ สิงหาคม ๓๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและพิธีลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กอศ. เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. และ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการ กอศ. ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้