ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพและคุณภาพชีวิต พร้อมกันนี้ พระราชทานข้าวสารและยารักษาโรคของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อเป็นคลังอาหาร และคลังยาเพื่อนพึ่ง ภาฯ รองรับผู้ประสบอุทกภัยแก่ผู้แทนตำบลตะกุกเหนือ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2511 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 510 คน ครูและบุคลากร 31 คน จากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปี 2561 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติ และผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านเหตุผลสูงกว่าระดับประเทศ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2