งานรับมอบหนังสือห้องสมุด จากโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี 2

6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิคม ผิวนวล รอง.ผอ สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้รับมอบจาก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในงานรับมอบหนังสือห้องสมุด จากโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี 2 โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด  โดยมีนายรังสิทธิ์ จับใจนาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียง (บ้านเชียงประชาเชิด)  เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเชียง (บ้านเชียงประชาเชิด) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ภาพกิจกรรม

https://photos.app.goo.gl/Xoac9y9XiigmxFVf6