ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2พิธีมอบบ้านนักเรียน อำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้โอวาท เด็กหญิงสุภารัตน์ โสส้มกบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เนื่องในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่5 หลังที่ 21 โดยมี นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี นายวิจิตร นารอง ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 5 โดยกำหนดปีนี้จะมอบบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด 5 อำเภอ จำนวน 6 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งหลังนี้เป็นหลังที่ 21 โดยได้ดำเนินการมอบบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดมาตั้งแต่ปี 2558 และ ขอขอบคุณศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่ได้ดำเนินการสร้างบ้านมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 150,000 บาท ด้าน เด็กหญิงสุภารัตน์ โสส้มกบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ที่ได้รับมอบบ้านน้ำใจ ในครั้งนี้ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบบ้านให้กับหนูและแม่ หนูขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคมเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณทุกท่านค่ะ