ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

          วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562   นายชัชชัย ทับทิมอ่อน  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ แขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมงานชุมนุมครั้งนี้ จำนวน 1,198 คน มีนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์