++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน จ.แม่ฮ่องสอนสู่ระดับประเทศ++

+++  วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต   1  พร้อมด้วยนางเอมอร  รัตนเพ็ญ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 6/ 2562      ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม   เพื่อนำเสนอรูปแบบวิธีการดำเนินงานภายใต้ “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน     ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ” เพื่อขยายผลสู่ระดับประเทศ  ในวันที่ 13  กันยายน 2562  ณ  กรุงเทพมหานคร++ธีรธิดา  พรหมมาแบน   รายงาน++++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน