ด่วน !! สพม.19 รับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้าง รวม 6 อัตรา ถึง 11 สิงหาคม นี้

นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19   เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม  จ.เลย สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำภู  1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนคอนสาวิทยา จ.เลย 1 อัตรา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาไทย  2 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย  1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำภู 1 อัตรา

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลขที่ 334 หมู่ 4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย  42000 โทรศัพท์  042-870-409  ต่อ 20 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sesao19.go.th หรือ https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school_area.php?ID_New=111423&School_ID=101719   หรือ  https://drive.google.com/file/d/1T_HD9Pg-yo5bBDhfiXxxk5y_36rJsVou/view