สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ  ครั้งที่ 1  (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) 

วันที่  5  สิงหาคม 2562   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1 และนายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนชั้น ป. 3 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 41 โรงเรียน  ที่เข้าร่วมกิจกรรม “งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ  ครั้งที่ 1”  ณ  ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อ.เมืองชัยภูมิ  การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดงานทุกจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ  มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือสำรอง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะนิสัยที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ เตรียมความพร้อมเป็นเยาวชนลูกเสือไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือ ให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมทั้งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน