อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ เป็นเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๔ สพป.ชลบุรี ๓ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ จำนวน ๒๑๐ คน เข้ารับการอบรม จากวิทยากร หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” รวมทั้งวิทยากร จากหลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ ๑/๖๒

https://www.facebook.com/