ที่ปรึกษาเลขาธิการฯกพฐ.เยี่ยม นิเทศฯ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) และการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ที่ปรึกษาเลขาธิการฯกพฐ.เยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านกระเบา และ โรงเรียนบ้านโนนอ้อ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (ที่ปรึกษาเลขาธิการฯกพฐ.) เดินทางมาเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) และการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ