เขตตรวจราชการ (Cluster) ลงพื้นที่โรงเรียนบ้าน กม.80 ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นางอัชณา สิงห์สวัสดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  และนางวรรณา  วรศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562  ระดับเขตตรวจราชการ  (Cluster)   นำโดย นางสาวกาญจนา  เปรมภิรักษา  ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการ  ลงพื้นที่โรงเรียนบ้าน กม.80   ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง  ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์  ถึกไทย ผอ.โรงเรียนบ้าน กม.80  และคณะครู  ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562