สพม.28 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร)
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และได้ชี้แจงข้อราชการ มอบนโยบาย และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ