สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดกิจกรรมรับ-ส่งบุคลากร

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ สพท.อื่น ได้แก่ 1) นางณัฏฐ์ฎาพร เพชรัตนมุณี ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ย้ายมาจาก สพป.สงขลา เขต 2 2) นายจักรพันธ์ พวงสมบัติ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น