สพป.ระยอง เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนว Boot Camp Turbo

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายประจิม มงคลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรีบนใน สังกัด ปีงบ ‘๖๒ เพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนว Boot Camp Turbo เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๗ คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสนองนโยบาย ๑๐ อ. (อ อังกฤษสื่อสาร)