การพัฒนาคุณภาพทางบริหารสถานศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1

วันนี้ ( 6 ส.ค.62 ) เวลา 09.00 น.)นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเเศษในโครงการพัฒนาคุณภาพทางบริหารสถานศึกษา และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลยโสธร ชึ่งมีผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุใหม่ จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลยโสธร ซึ่งมีนายสุวรรณ เทียบศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลยโสธร พร้อมคณะครูบุคลากร ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน