สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2562

     วันที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่  31/2562  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.