งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปีลูกเสือสำรองประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปีลูกเสือสำรองประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปีลูกเสือสำรองประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี โดยมีนายโชคดี ศรัทธากาล รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย) พร้อมกับส่วนกลาง ในระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสถาปนากิจการลูกเสือสำรองในประเทศไทย สำหรับ จ.ปัตตานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ปัตตานี ภายใต้คำขวัญ “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ไม่ตามใจตนเอง” (Being Responsible and Disciplined) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยลูกเสือเนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ป.3 จำนวน 774 คน พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน 129 คน คณะกรรมการฝ่ายต่างๆจำนวน 197 คน รวมทั้งสิ้น 1,100 คน จากสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1-3 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 6 ค่าย ใช้ชื่อค่ายตามตัวละครในนิทานสำหรับเด็กเรื่อง “ป่าดงพงพี” ได้แก่ ค่ายอาเคล่า (หมาป่า) ค่ายเมาคลี (มนุษย์) ค่ายบาลู (หมี) ค่ายบาเคียร่า (เสือดำ) ค่ายแชร์คาน (เสือโคร่ง) และค่ายบันเดอโล้ก (ลิง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีนิสัยที่ดีตั้งแต่เยาว์วัยและเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับประชาคมอาเซียน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะทางลูกเสือให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือพร้อมให้ลูกเสือได้เรียนรู้ประสบการณ์ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งเสริมให้ลูกเสือแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง และผู้บังคับบัญชาก็จะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้อย่างถูกต้อง ในงานชุมนุมฯ ครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ ทักษะลูกเสือสำรอง นิทานป่าดงพงพี งานศิลปะ การสำรวจ กิจการลูกเสือสำรอง และงานฝีมือ รวมถึงกิจกรรมพิเศษ การชุมนุมรอบกองไฟ

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองฯ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ขอชื่นชมและขอบคุณศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในนามผู้จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมมือกันจัดงาน กองลูกเสือสำรองกำเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1916 (พ.ศ. 2459) โดยรับเด็กตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ขึ้นไป ฝึกให้ลูกเสือสำรองรู้จักปรับตัวเอง มีระเบียบวินัย โดยเริ่มเรียนรู้จากกิจกรรม ร่วมมือทำงาน ซึ่งเรียก “แพ็ค” สำหรับประเทศไทยได้จัดตั้งกองลูกเสือสำรองขึ้นเป็นกองแรก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2501 ซึ่งในปีนี้ พ.ศ.2562 ครบรอบ 61 ปี กิจการลูกเสือสำรองของประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมลูกเสือสำรองให้รักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือและเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัยและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป