สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติ..กล่าวความดี..ที่กระทำ

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร พร้อมด้วย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนสงบนิ่งสร้างสมาธิก่อนการทำงาน

นางสาวอสิรา  ดิษยกุลกิจ ผู้แทนกลุ่มนโยบายและแผน ได้กล่าวความดีของตนเองก็คือ พยายามลดการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก ตามนโยบายของสำนักงาน LET’S GO GREEN NO PLASTIC BAG DAY  เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และการให้กำลังใจต่อเพื่อนร่วมงาน คอยอยู่เคียงข้าง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขามีพลังทั้งด้านแรงกาย แรงใจ มีกำลังใจที่ดี รู้สึกผ่อนคลาย การสร้างกำลังใจทำได้หลายวิธี การรับฟัง เป็นผู้ฟังที่ดี คอยช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำที่ดี การสัมผัส โอบกอด หรือจับมือให้กำลังใจ

พร้อมกันนี้ นางสโรชินี โอชโร และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะบุคลากรในสำนักงานมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ทราบ