ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุม โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ โครงการงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน และเพื่อให้ลูกเสือสำรองได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะทางการลูกเสือ สำหรับการชุมนุมในครั้งนี้ มีลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ในจังหวัดหนองคายเข้าร่วมชุมนุม รวมทั้งสิ้น 1,103 คน