สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ( ก.ต.ป.น. ) ครั้งที่ 1/2562   ณ  ห้องประชุมเกียรติยศ  สพป.หนองคาย เขต 1ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน