อธิบดี กรมการข้าว เปิดศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง

วันที่ 6  สิงหาคม 2562 นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดี กรมการข้าว เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน
มีนายจตุรงค์ บุญเสือ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ  ขอขอบคุณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ที่สนับสนุนงบประมาณและให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในทุกๆปีครับ
***ขอขอบคุณคณะผู้บริหารในเขตอำเภอพิชัยที่ร่วมงานในครั้งนี้