+++++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร+++

+++วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ร่วมบันทึกเสียงรายการ “ถวายพระพร”  บทอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2562  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย  ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยความเอื้ออาทร ห่วงใย ซึ่งประจักษ์แจ้งชัด เกิดขึ้นในใจของปวงประชาชนชาวไทยทุกคน  ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งจะออกอากาศ คลื่น FM.104 MHZ และ AM.981 KHZ  ระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 2562 //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน

ธีรธิดา พรหมมาแบน