เด็กชายยศสรัล พนมรัตนรักษ์ อนุบาลสระบุรี ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว

6 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.เด็กชายยศสรัล พนมรัตนรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โดยนายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เข้าพบคารวะ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วฯ ซึ่ง เด็กชายยศสรัล พนมรัตนรักษ์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว I.A.M.A.(International Abacus Machematics Association)ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศไต้หวัน

.

pasuta susadapong