+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมบริหารอัตรากำลังบุคลากร และการจัดสรรอัตราที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 +++

^^^    วันนี้   เวลา 13.30 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ     รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการบริหารอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษา การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุม 2      ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน+++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน