สพม.35 ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ออกตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. และชื่นชมคณะครูที่ช่วยดำเนินการโครงการจิตอาสา เศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำเร็จ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ สีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ