ผอ.โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหาร จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒