สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลการบริหารจัดการ “โรงเรียนขนาดเล็ก”

วันที่  7  สิงหาคม  2562  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video  Conference  เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  “โรงเรียนขนาดเล็ก”  โดย  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน