สพป.ยโสธร เขต 1 รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  ได้มอบหมายให้นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 และคณะ ออกพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองแฝกและโรงเรียนบ้านสะเดา อ.เมืองยโสธร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันนำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านตาดทอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ