สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 103 คน ที่ยังไม่ผ่านการอบรมจาก สพป.ตรัง เขต 1  (ยกเว้น ผอ.รร.กลุ่มประชารัฐ และ ผอ.ที่ผ่านหลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สพฐ.) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจบุคลากรของสถานศึกษาในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยนางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1