ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

ด้วยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย