สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เชื้อนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีนางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของผู้ขอรับบำเหน็จและบำนาญ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการและลูกจ้าง ที่จะครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 91 คน