สพฐ.ส่งมอบครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562  นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีส่งมอบครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562  ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

โดยในปีนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 คน โดยมี Mr. IZUMi Hideki, Deputy Superintendent, Hyogo Board of Education เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางมาเข้าร่วมโครงการในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2562

เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศต่อไปพิธีส่งมอบผู้บริหารสถานศึกษาจากจังหวัดเฮียวโกะ สพฐ.ส่งมอบครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/อาริสา หมีดเส็น