ผอ.สพม.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปากกรานพิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปากกราน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวสุภาวดี น้ำหอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากกรานพิทยา พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นำเสนอบรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมอาคาร สถานที่โดยรอบโรงเรียน รวมไปถึงห้องปฏิบัติการ และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครู นักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA