สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 07.30 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2562 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท