สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)

วันที่  8  สิงหาคม  2562   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ร่วมพิธีเปิดและมอบห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน)  ซึ่งมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย  ได้อนุเคราะห์งบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องสมุดให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด  จำนวน  400,000  บาท  ทั้งนี้  นายชาลี  กองแก้ว  ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน)  รายงานความเป็นมาของการจัดตั้งห้องสมุดและกล่าวต้อนรับ  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  กล่าวขอบคุณ   นายกิจธวัช  ฤทธีราวี  ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย  กล่าวความเป็นมาและการสนับสนุน  และนายมานิจ  สุขสมจิตร  กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐวิทยาและบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  กล่าวเปิดงาน  ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93  (บ้านลาดตะเคียน)