สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รับการประเมิน ก.ต.ป.น.เพื่อคัดเลือกเป็น ก.ต.ป.น.ต้นแบบระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่  8  สิงหาคม   2562  เวลา  08.30  น.  ณ  ห้องประชุมอินทนิล อาคาร  2 ชั้น  2  โดย ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ประธานคลัสเตอร์   ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   ศึกษานิเทศก์  ร่วมให้การต้อนรับในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เชิงประจักษ์ ที่ผ่านการคัดเลือก  ก.ต.ป.น.  ต้นแบบระดับประเทศ  ประจำปี  พ.ศ.  2562  และในภาคบ่ายคณะกรรมการฯ         เดินทางไปตรวจเยี่ยม  ติตตามและประเมินผล ก.ต.ป.น.  ณ  โรงเรียนวัดคูยาง  โดยมี  นายขจรยศ  บุรุษศรี  ผอ.โรงเรียนวัดคูยาง  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ  โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน  ในการนี้  ดร.มนทกานติ์   แก้วพฤกษ์   ประธานคณะกรรมการ   นายไชยา   อินทะเสน  กรรมการและนางสาวรุ่งทิวา  งามตา  กรรมการ  จากสำนักงานติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. เดินทางมาประเมิน ก.ต.ป.น.  ในครั้งนี้