++++ท่านโกศล ปราคำ ตรวจติดตามสังเกตการณ์สอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จ.แม่ฮ่องสอน+++

^^^^^  วันนี้   นายโกศล  ปราคำ  ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 (CLUSTER )  ตรวจติดตาม สอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวและสังเกตุการณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายศิริเศรษฐ  ศรีกอก  ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และนายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 และบุคลากรสำนักงานศึกษาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการจัดการสอบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน